Bewegen is goed voor uw gezondheid. Ook na een periode van hartklachten of een operatie, is het belangrijk om weer te gaan bewegen en te blijven bewegen. Hartrevalidatie heeft enerzijds als doel u te ondersteunen bij uw herstel, anderzijds om u te helpen om (opnieuw) een gezonde en actieve leefstijl te ontwikkelen.

Hartfalen (decompensatio cordis) is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van een tekortschietende pompfunctie van het hart. Klachten zijn vermoeidheid, kortademigheid,  moeite met inspannen en het vasthouden van vocht (oedeem).
Bij hartrevalidatie is het belangrijk om na uw ziekenhuisopname het poliklinische hartrevalidatieprogramma in het Slingeland Ziekenhuis te volgen. Als u aansluitend aan dit programma graag verder wil trainen onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut, dan kunt u bij ons terecht.

De doelen waar u aan kan werken zijn:
- verbeteren van uw inspanningsvermogen
- leren kennen en hanteren van uw grenzen
- verbeteren van uw zelfvertrouwen
- opbouwen van een actieve leefstijl
Hartrevalidatie en hartfalenrevalidatie
0314-625333
Mail ons
Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

7.30 - 20.30 uur
7.30 - 19.00 uur
7.30 - 18.00 uur
7.30 - 19.30 uur
7.30 - 17.30 uur
Gesloten
Gesloten
© Fysio Zelhem